Kính chào quý khách đến với website của chúng tôi !
social social social
hue@tmpvietnam.com
hỗ trợ tư vấn
0917.000.655
BỘ PHẬN KINH DOANH
Mr.Hue: 0917.000.655
social
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 4
Truy cập ngày: 189
Truy cập tuần: 1217
Truy cập tháng: 8700
Tổng truy cập: 382882
liên kết website
Sản phẩm
  • Thông Tin Sản Phẩm
  • Đánh Giá

Twin port cylinders TWDA Koganei

 

TWDA[16,​20,​25,​32,​40]X[15,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300]-[HA,​RA,​RB]

TWDA[16,​20,​25,​32,​40]X[15,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300]-NCU-[HA,​RA,​RB]

 

Đại lý Koganei Việt Nam

Koganei Việt Nam

Nhà phân phối Koganei Việt Nam

Đại diện Koganei Việt Nam

Xi lanh Koganei

Xi lanh khí nén Koganei

Xy lanh tròn Koganei

Twin port cylinders TWDA Koganei

DYNA cylinders Koganei

Cylinders Koganei Việt Nam

Koganei Pneumatics

Koganei Japan

 

IBM2A5X20-C1-5L

 

DDA[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDA[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU

DDAD[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDADJ[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDADJL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDADL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]

DDAE[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDAEJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAF[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDAF[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU

DDAFJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAFJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJ[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJ[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]-[HL,​RL]

DDAJK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[JA,​JC,​JK,​JT]-[HL,​RL]

DDAJL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJP[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJRR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJT[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]X[0,​25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​500,​525,​550,​600,​625,​650]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJW[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[HL,​RL]

DDAK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[HL,​RL]

DDAL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]

DDAP[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900]

DDAR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDARR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDAT[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]X[0,​25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​500,​525,​550,​600,​625,​650]

DDAW[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600]

DDV[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000] [AC100V,​AC200V,​DC24V]

DDVJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT] [AC100V,​AC200V,​DC24V]

Head code

CAD data file name

Explanation

DXF

TWDA16HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA16-HA(Head side piping)

DXF

TWDA16RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA16-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA16RB.DXF (21KB)

Double Acting Std.TWDA16-RB(Block)

DXF

TWDA20HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA20-HA(Head side piping)

DXF

TWDA20RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA20-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA20RB.DXF (21KB)

Double Acting Std.TWDA20-RB(Block)

DXF

TWDA25HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA25-HA(Head side piping)

DXF

TWDA25RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA25-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA25RB.DXF (27KB)

Double Acting Std.TWDA25-RB(Block)

DXF

TWDA32HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA32-HA(Head side piping)

DXF

TWDA32RA.DXF (22KB)

Double Acting Std.TWDA32-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA32RB.DXF (26KB)

Double Acting Std.TWDA32-RB(Block)

DXF

TWDA40HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA40-HA(Head side piping)

DXF

TWDA40RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA40-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA40RB.DXF (21KB)

Double Acting Std.TWDA40-RB(Block)

DXF

TWDA-1A.DXF (49KB)

Option Single foot bracket twinport

DXF

TWDA-1B1.DXF (45KB)

Option Double foot bracket for 12~25mm twinport

DXF

TWDA-1B2.DXF (32KB)

Option Double foot bracket for 32~40mm twinport

DXF

TWDA-3A.DXF (36KB)

Option Flange Bracket twinport

DXF

TWDA-RA.DXF (25KB)

Option with Piping adapter twinport

DXF

TWDA-SW.DXF (56KB)

Option Sensor Switch twinport

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT. Design by Nina.vn