Kính chào quý khách đến với website của chúng tôi !
social social social
hue@tmpvietnam.com
hỗ trợ tư vấn
0917.000.655
BỘ PHẬN KINH DOANH
Mr.Hue: 0917.000.655
social
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 5
Truy cập ngày: 78
Truy cập tuần: 78
Truy cập tháng: 4850
Tổng truy cập: 362691
liên kết website
Sản phẩm
  • Thông Tin Sản Phẩm
  • Đánh Giá

Slim cylinders DA Koganei

 

Part Number
DA20X25      Koganei Việt Nam
DA20X25-A   Xy lanh tròn Koganei Việt Nam
DA20X50       Xi lanh Koganei Việt Nam
DA20X50-A    Slim cylinders DA Koganei 
DA20X75        Đại lý Koganei Việt Nam
DA20X75-A      Nhà phân phối Koganei Việt Nam
DA20X100        Xi lanh khí Koganei
DA20X100-A     Xy lanh khí và tay kẹp Koganei
DA20X125        Koganei pneumatics
DA20X150        Koganei Japan
DA20X150-A Koganei
DA20X200
DA25X25
DA25X25-A
DA25X50
DA25X50-A
DA25X100-A
DA25X125
DA25X125-A
DA25X150
DA25X150-A
DA25X200
DA25X200-A
DA25X250
DAB20X25-2
DAB20X25-4
DAB20X50-2
DAB20X50-4
DAB20X75-2
DAB20X75-4
DAB20X100-2
DAB20X125-2
DAB20X200-2
DAB25X25-2
DAB25X50-4
DAB25X75-2
DAB25X75-4
DAB25X100-2
DAB25X100-4
DAB25X125-2
DAB25X125-4
DAB25X150-2
DAB25X200-2

Xy lanh tròn Koganei Việt Nam

 

DA20X[250,​300]
DA20X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA20X[250,​300]-NCU
DA20X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA25X[250,​300]
DA25X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA25X[250,​300]-NCU
DA25X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA32X[250,​300]
DA32X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA32X[250,​300]-NCU
DA32X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA40X[250,​300]
DA40X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA40X[250,​300]-NCU
DA40X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA50X[250,​300]
DA50X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA50X[250,​300]-NCU
DA50X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA63X[250,​300]
DA63X[250,​300]-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DA63X[250,​300]-NCU
DA63X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8B,​8B-8E,​8E,​11-11T,​11,​12-12T,​12]
DAB16X[250,​300]-[2,​4]
DAB16X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DAB20X[250,​300]-[2,​4]
DAB20X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DAB25X[250,​300]-[2,​4]
DAB25X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DAB32X[250,​300]-[2,​4]
DAB32X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DAB40X[250,​300]-[2,​4]
DAB40X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DAB50X[250,​300]-[2,​4]
DAB50X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DAB63X[250,​300]-[2,​4]
DAB63X[250,​300]-NCU-[2,​4]
DABC[16,​20,​25,​32,​40]X[250,​300]-[2,​4]
DABK16X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK16X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK20X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK20X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK25X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK25X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK32X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK32X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK40X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK40X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK50X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK50X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK63X[250,​300]-[HL,​RL]-[2,​4]
DABK63X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]-[2,​4]
DABL20X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]
DABL25X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]
DABL32X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]
DABL40X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]
DABL50X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]
DABL63X[25,​50,​75,​100,​125,​150]-[2,​4]
DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]

 

DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-[1,​3,​8E]
DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU
DAC[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU-[1,​3,​8E]
DAD20X[250,​300]
DAD20X[250,​300]-NCU
DAD25X[250,​300]
DAD25X[250,​300]-NCU
DAD32X[250,​300]
DAD32X[250,​300]-NCU
DAD40X[250,​300]
DAD40X[250,​300]-NCU
DAD50X[250,​300]
DAD50X[250,​300]-NCU
DAD63X[250,​300]
DAD63X[250,​300]-NCU
DAE[20,​25,​32,​40]X[250,​300]
DAE[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU
DAF[20,​25,​32,​40]X[250,​300]
DAK20X[250,​300]-[HL,​RL]
DAK20X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]
DAK25X[250,​300]-[HL,​RL]
DAK25X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]
DAK32X[250,​300]-[HL,​RL]
DAK32X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]
DAK40X[250,​300]-[HL,​RL]
DAK40X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]
DAK50X[250,​300]-[HL,​RL]
DAK50X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]
DAK63X[250,​300]-[HL,​RL]
DAK63X[250,​300]-NCU-[HL,​RL]
DAL20X[25,​50,​75,​100,​125,​150]
DAL25X[25,​50,​75,​100,​125,​150]
DAL32X[25,​50,​75,​100,​125,​150]
DAL40X[25,​50,​75,​100,​125,​150]
DAL50X[25,​50,​75,​100,​125,​150]
DAL63X[25,​50,​75,​100,​125,​150]
DAN20X[250,​300]
DAN25X[250,​300]
DAN32X[250,​300]
DAN40X[250,​300]
DAN50X[250,​300]
DAN63X[250,​300]
DAP[20,​25,​32,​40]X[250,​300]
DAP[20,​25,​32,​40]X[250,​300]-NCU
DAR[20,​25,​32,​40]X[250,​300]
DAT[20,​25,​32,​40]X[25,​50,​75,​100,​150]X[0,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
DAW[20,​25,​32,​40]X[25,​50,​75,​100,​150]X[0,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]
DAY20X40
DAY25X25-3
DAY25X50-3
DAY25X75-3
DAY25X100-3
DAY25X125-3
DAY25X150-3
DAY25X200-3
DAY32X100-CS4MA2
DV20X25-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X25-4E2 AC200V
DV20X25-4E2-T AC100V
DV20X25-11T-4E2-T AC100V

 

DV20X25-11T-4E2-T AC200V
DV20X50-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X50-4E2 AC200V
DV20X50-4E2-T AC100V
DV20X50-11T-4E2-T AC100V
DV20X50-11T-4E2-T AC200V
DV20X75-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X75-4E2 AC200V
DV20X75-4E2-T AC100V
DV20X75-11T-4E2-T AC100V
DV20X75-11T-4E2-T AC200V
DV20X100-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X100-4E2 AC200V
DV20X100-4E2-T AC100V
DV20X100-11T-4E2-T AC100V
DV20X100-11T-4E2-T AC200V
DV20X125-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X125-4E2 AC200V
DV20X125-4E2-T AC100V
DV20X125-11T-4E2-T AC100V
DV20X125-11T-4E2-T AC200V
DV20X150-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X150-4E2 AC200V
DV20X150-4E2-T AC100V
DV20X150-11T-4E2-T AC100V
DV20X150-11T-4E2-T AC200V
DV20X200-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X200-4E2 AC200V
DV20X200-4E2-T AC100V
DV20X200-11T-4E2-T AC100V
DV20X200-11T-4E2-T AC200V
DV20X250-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X250-4E2 AC200V
DV20X250-4E2-T AC100V
DV20X250-11T-4E2-T AC100V
DV20X250-11T-4E2-T AC200V
DV20X300-3-4E2-CS3MB2 AC200V
DV20X300-4E2 AC200V
DV20X300-4E2-T AC100V
DV20X300-11T-4E2-T AC100V
DV20X300-11T-4E2-T AC200V
DV25X25-1-4E2 AC200V
DV25X25-1-4E2-ZG530A2 DC24V
DV25X25-3-CS3MB1 AC200V
DV25X25-4E2 AC100V
DV25X25-4E2 AC200V
DV25X25-4E2-CS3MA2 AC100V
DV25X25-4E2 DC24V
DV25X25-4E2-T AC100V
DV25X25-4E2-T AC200V
DV25X25-4E2-T-CS3MA2 DC24V
DV25X25-4SE2-T AC100V
DV25X25-11T-4E2 AC200V
DV25X25-11T-4E2-CS3MA2 DC24V
DV25X25-11T-4E2-CS3MB2 DC24V
DV25X25-11T-4E2-CS4MA1 AC100V
DV25X25-11T-4E2-T AC200V
DV25X25-11T-4E2-ZG530A2 DC24V
DV25X25-11T-T-CS3MA1 AC200V
DV25X25-11T-Y-4E2-T AC100V

 

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT. Design by Nina.vn