Kính chào quý khách đến với website của chúng tôi !
social social social
hue@tmpvietnam.com
hỗ trợ tư vấn
0917.000.655
BỘ PHẬN KINH DOANH
Mr.Hue: 0917.000.655
social
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 5
Truy cập ngày: 76
Truy cập tuần: 76
Truy cập tháng: 4848
Tổng truy cập: 362689
liên kết website
Sản phẩm
  • Thông Tin Sản Phẩm
  • Đánh Giá

Xy lanh ORW Koganei

ORS10X150-[KL,​KM]

ORS10X150-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS10X150-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS10X150-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS16X150-[KL,​KM]

ORS16X150-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS16X150-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS16X150-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP10X150-[KL,​KM]

ORSP10X150-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP10X150-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP10X150-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORSP10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORSP10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORSP10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORSP10X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP16X150-[KL,​KM]

ORSP16X150-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP16X150-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP16X150-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORSP16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORSP16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORSP16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORSP16X150-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

 

ORS10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS16X200-[KL,​KM]

ORS16X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS16X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS16X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS20X200-[KL,​KM]

ORS20X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS20X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS20X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS20X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS20X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS20X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS20X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS25X200-[KL,​KM]

ORS25X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS25X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS25X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS25X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS25X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS25X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS25X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS32X200-[KL,​KM]

ORS32X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS32X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS32X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS32X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS32X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS32X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS32X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP10X200-[KL,​KM]

ORSP10X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP10X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP10X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORSP10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORSP10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORSP10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORSP10X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP16X200-[KL,​KM]

ORSP16X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP16X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP16X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORSP16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORSP16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORSP16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORSP16X200-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP20X200-[KL,​KM]

ORSP20X200-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP20X200-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP20X200-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS25X250-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS10X350-[KL,​KM]

ORS10X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS10X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS10X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS16X350-[KL,​KM]

ORS16X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS16X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS16X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS20X350-[KL,​KM]

ORS20X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS20X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS20X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS20X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS20X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS20X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS20X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS25X350-[KL,​KM] Koganei Việt Nam

ORS25X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS25X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS25X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS25X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS25X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS25X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS25X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORS32X350-[KL,​KM]

ORS32X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORS32X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORS32X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORS32X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORS32X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORS32X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORS32X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP10X350-[KL,​KM]

ORSP10X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP10X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP10X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORSP10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORSP10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORSP10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORSP10X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP16X350-[KL,​KM]

ORSP16X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP16X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP16X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORSP16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORSP16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORSP16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORSP16X350-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORSP20X350-[KL,​KM]

ORSP20X350-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORSP20X350-[KL,​KM]-[A,​B]

ORSP20X350-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

 

ORW16X100-[KL,​KM]

ORW16X100-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORW16X100-[KL,​KM]-[A,​B]

ORW16X100-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORW16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORW16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORW16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORW16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORWP16X100-[KL,​KM]

ORWP16X100-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORWP16X100-[KL,​KM]-[A,​B]

ORWP16X100-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORWP16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORWP16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORWP16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORWP16X100-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

 

 

ORW16X300-[KL,​KM]

ORW16X300-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORW16X300-[KL,​KM]-[A,​B]

ORW16X300-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORW16X300-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

ORW16X300-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][1,​2,​3]

ORW16X300-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B]

ORW16X300-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175][A,​B][1,​2,​3]

ORW25X300-[KL,​KM]

ORW25X300-[KL,​KM]-[1,​2,​3]

ORW25X300-[KL,​KM]-[A,​B]

ORW25X300-[KL,​KM]-[A,​B][1,​2,​3]

ORW25X300-[KL,​KM]-ZE[101,​102,​135,​155,​175]

 

ORK16X200 Koganei Việt Nam
ORK20X200 Đại lý Koganei Việt Nam
ORK25X200 Nhà phân phối Koganei Việt Nam
ORK32X200 Đại diện Koganei Việt Nam
ORK16X400 Koganei pneumatic
ORK20X400 Koganei Japan
ORK25X400 xy lanh khí nén Koganei
ORK32X400 xy lanh quay koganei
ORK40X400 Xy lanh không trục koganei
ORK50X400 slit type cylinders rodless Koganei

 

PAXS

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT. Design by Nina.vn